Bạn có thể liên hệ đến 12bet bằng các cách sau:

  • Hotline trực tuyến
  • Video call
  • Email: 12bet@okvip.com
  • Số điện thoại: +84942345211